• מבט מכניסה לדירה לכיוון הסלון - לפני
 • מבט מהסלון לכיוון המטבח - לפני
 • חלל המטבח הפתוח - לפני
 • חלל המטבח הפתוח - לפני
 • שירותי אורחים - לפני
 • חדר שינה הורים - לפני
 • מבט כולל של חדר שינה הורים עם חדר הרחצה שלו -לפני
 • חדר רחצה הורים - לפני
 • מבט מכניסה לדירה לכיוון הסלון - אחרי
 • מבט מהסלון לכיוון המטבח - אחרי
 • חלל המטבח הפתוח - אחרי
 • חדר רחצה כללי - אחרי
 • שירותי אורחים - אחרי
 • חדר שינה הורים - אחרי
 • מבט כולל של חדר שינה הורים עם חדר הרחצה שלו -אחרי
 • חדר רחצה הורים - אחרי
קווים נקיים בצפון תל אביב

במשך כשלושים שנה הדירה הייתה מושכרת ולא עברה שינויים כלשהם. עד שבעליה החליט לבקר יותר בארץ ולהפוך אותה למעונו בזמן הביקור שלו כאן. ולכן פנה אלינו בכדי שנתאים אותה לצרכיו ולטעמו.

תהליך העבודה על הבית התרחש ברובו בשלט רחוק.

מעבר לפרוגראמה המתאימה לצרכיו של הלקוח ואשר עבדנו לא מעט על מנת שתיראה הכי פונקציונאלית שניתן, הלקוח רצה מלכתחילה שעיצובה יאמץ את הקווים הנקיים והמינימליסטים, הנוטים לסגנון אורבאני והייטקיסתי, שכל כך חלם.

בכדי להגיע לתכנון זרימת התנועה האופטימאלית המתבקשת, היינו צריכים להרוס את מרבית מחיצות הפנים הקיימות, ולארגנן מחדש על פי התכנון המוצא. באופן ביצועי, המשימה לא הייתה פשוטה למדי מכיוון שהיינו חייבים להתחשב בשיטת בניית הבניין - בנייה מתועשת - המגבילה מאופן חמור ביותר את מספר המחיצות הניתנות להריסה ואפילו לחציבתן.